Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Avocado Tanzania verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met ons opneemt. Dat kan zijn doordat je ons belt of e-mailt of als je ons een visitekaartje geeft of ons anderszins benadert.

Dat betekent dat wij één of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer als er betalingen plaatsvinden.

Als je onze website bezoekt, verzamelen wij ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

Normaal gesproken is Avocado Tanzania de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor ons noodzakelijk is om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten of zijn wij daar nog mee bezig.

Wat doen wij met Google Analytics?

Op deze website van Avocado Tanzania worden cookies geplaatst van Google Analytics.

Met die gegevens kunnen wij het bezoek- en klikgedrag op de website analyseren. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en wij maken geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Avocado Tanzania  geen invloed op.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Avocado Tanzania  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Avocado Tanzania  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze e-mail info@avocadotanzania.nl of bel met Tel +31 503 645 798.

Welke gegevens verzamelen wij van je en wat doen we er mee? Dat lees je in deze privacyverklaring van Avocado Tanzania

Als je onze website bezoekt, ons e-mailt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ontvangen wij persoonsgegevens van je. Dat zijn er niet veel, maar wij bewaren en verwerken die gegevens wel. In deze privacyverklaring lees je waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens heeft Avocado Tanzania nodig om 2 redenen. De eerste is dat we ze gebruiken om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat we ze gebruiken om bezoekersgedrag te analyseren om onze website verder te verbeteren.

Wat doen wij niet met je gegevens?

Avocado Tanzania verkoopt je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruiken we ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat we geen gebruik maken van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Wat doen wij met cookies?

Avocado Tanzania gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Avocado Tanzania  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op de site van veilig internetten.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Avocado Tanzania  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens verzamelen.

Oftewel:

 • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaren wij je persoonsgegevens tot  na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijderen wij je persoonsgegevens uiterlijk  na het laatste contact.

Er is een uitzondering: als ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kunt je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

Neem contact met ons op als je gegevens wilt aanpassen. Avocado Tanzania  reageert uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, we zijn ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem vooral contact op met Avocado Tanzania . Dat kan via onze e-mail info@avocadotanzania.nl of bel met Tel +31 503 645 798.